Sobota I tygodnia Wielkiego Postu.

„On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi…”

PIERWSZE CZYTANIE
Świętość ludu Bożego
Pwt 26, 16-19

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: „Dziś twój Pan Bóg rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci rzekł, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu.
A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być dla Niego ludem wybranym, jak ci powiedział, jeśli zachowasz Jego przykazania. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 119, 1-2. 4-5. 7-8

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia *
i szukają Go całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 6, 2b

Chwała Tobie, Słowo Boże.

Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.

Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA – komentarze
Bądźcie doskonali,
jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski
Mt 5, 43-48
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.

*******************

*******************

Jeden jest nakaz, jedno przykazanie, aby miłować. Nie można miłować Boga jeżeli nie miłuje się człowieka. Miłość przyjaciół sprawia nam przyjemność, ale większą radość sprawia miłość tego, kto daleko jest od nas. Czasami możemy się dziwić, jak to jest, że dobry Bóg kocha wszystkich. Jak on może kochać wszystkich… Wtedy kiedy rozpoznasz się w tłumie nie idealnych, nie wspaniałych, nie błyszczących zrozumiesz tę prawdę, że Bóg kocha WSZYSTKICH i będziesz starał się Go naśladować. Jeżeli stajesz w innym tłumie, tłumie zwycięzców, tłumie niepokonanych, tłumie wspaniałych, będziesz tylko pogardzał, bo nie będziesz zdolny kochać, zapatrzony w siebie. Daj mi Panie siłę miłować tych, którzy ranią, którzy zadają ból, którzy patrzą z pogardą…

Dodaj komentarz