Czy święty przeklina?

Czy święty przeklina? Bywa.

Czy jest leniwy? Miejscami, ale broni się przed chronicznym lenistwem.

Czy jest ordynarny? Tak, ale z wdziękiem, nigdy chamowaty.

Czy święty jest obłudny? Tak, ale wie o tym i eliminuje to.

Czy święty jest nieuczciwy? Zdarzyć się może, ale krzywdę naprawia.

Czy święty jest świnią? Nie musi być, ale może się przydarzyć na krótko, nigdy permanentnie.

Czy święty grzeszy? Powinien, inaczej byłby trupem.

Czy cieszy się ze zła? Nigdy, nawet bardzo żałuje, że w nim jest.

Czy jest deterministą w złu? Musiałby wolę w „tanim tygodniu” sprzedać, a z nią poczytalność.

Czy święty wie, że jest święty? Nie, on nim tylko co dzień chce być

(W. Sedlak, Quo vadis, homo?, Radom 2000, s. 164)